Varoitus: JavaScript ei ole käytössä selaimessasi tai se on poistettu käytöstä tälle sivulle. Et ehkä pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tarkasta selaimesi asetukset, ole hyvä.
Täydentävät liitteet

Täydentäviä liitteitä ei ole pakko toimittaa hakemuksen yhteydessä, mutta varaudu toimittamaan ne pyydettäessä sähköpostitse. Liitteet voidaan pyytää lyhyelläkin varoitusajalla. Vuokrasopimusta ei voida allekirjoittaa, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta määräajassa.

Apurahapäätökset
Toimitettava mikäli apurahoja

Todistukset yritys- ja elinkeinotoiminnan tuotoista

Toimitettava mikäli yritys- / elinkeinotoimintaa

Todistukset pääomatuloista

Toimitettava mikäli pääomatuloja

Todistukset omaisuuden arvosta ja tyypistä

Esim kiinteistövälittäjän arvio tai muu vastaava selvitys huoneiston tai kiinteistön arvosta. Arvo-osuustilin otteet tulee toimittaa ajantasaisina asuntoa myönnettäessä.

Todistus avioeron vireilläolosta

Esim kiinteistövälittäjän arvio tai muu vastaava selvitys huoneiston tai kiinteistön arvosta. Arvo-osuustilin otteet tulee toimittaa ajantasaisina asuntoa myönnettäessä.

Sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta

Esim kiinteistövälittäjän arvio tai muu vastaava selvitys huoneiston tai kiinteistön arvosta. Arvo-osuustilin otteet tulee toimittaa ajantasaisina asuntoa myönnettäessä.

Oleskelulupa tai rekisteröintitodistus

Tarvitaan jos et ole Suomen kansalainen

Muu liite 1

Muu liite 2

Kysymyslista